Du er i øjeblikket her: Exaweb ApS » Salgs- og leveringsbetingelser
Vi tager imod blandt andet Dankort, eDankort, Maestro, Mastercard, Visa, JCB, American Express

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Definitioner

 • Kunden: den naturlige eller juridiske person, som har indgået en aftale med Exaweb ApS.
 • Virksomheden: Exaweb ApS, CVR nr. 31 93 76 71
 • Produkt: enhver produkt eller serviceydelse som kunden aftager hos virksomheden.

2. Generelt

 • Disse betingelser gælder for enhver leverance mellem virksomheden og kunden. Ved aftalens indgåelse accepterer kunden de samtlige betingelser som er beskrevet i dette dokument.
 • Alle priser virksomheden oplyser, er som regel oplyst i danske kroner, og er eksklusiv moms eller andre afgifter, medmindre andet er angivet.
 • Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre de gældende forretningsbetingelser. Ændringer vil blive offentliggjort på virksomhedens hjemmeside.

3. Rettidig betaling og fakturering

 • Betaling skal senest ske 10 dage efter levering, medmindre andet er aftalt på skrift.
 • Betalingen skal være virksomheden i hænde senest 1. hverdag efter sidste rettidige betalingsdato.
 • Såfremt kunden ikke kan leve op til betingelserne, har virksomheden ret til at ændre priserne på kundens produkter.
 • Ved for sen betaling, pålægges der efter rentelovgivningen et rykkergebyr på 100 DKK.
 • Ved bankoverførsel bedes fakturanummer angivet ved betalingen.
 • Fakturering foregår som regel via elektronisk post/e-mail, men kan efter aftale med kunden fremsendes pr. almindelig brevpost. Ved fremsendelse af faktura pr. brevpost, forbeholder virksomheden sig retten til at tage 25 DKK i administrationsgebyr.
 • Ved manglende betaling forbeholder virksomheden sig retten til at suspendere kundens konto og tilbageholde kundens aktiver såsom servere og domænenavne.
 • Hvis virksomheden 10 dage efter fremsendt rykker, stadig ingen betaling har modtaget, forbeholder virksomheden sig ret til at drage betalingen til inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med en eventuel inkassosag, bliver pålagt kunden. Virksomheden kan eventuelt lukke for kundes aktiviteter hos virksomheden, indtil den skyldige betaling er foretaget.
 • Genåbning kan ske mod et gebyr på 400 DKK, samt betaling af det skyldige beløb, renter og rykkere.

4. Abonnement og opsigelse

 • Et abonnement er gældende fra aftalt dato, som er specificeret på faktura eller anden skriftlig aftale mellem virksomheden og kunden.
 • Et abonnement eller en aftale kan opsiges med 1½ måneds varsel, men kunden skal fortsætte betalingen til aftalens udløb.
 • Sker der ingen opsigelse, vil aftalen automatisk fortsætte og bliver kunden bundet for endnu en periode.
 • Virksomheden har til enhver tid krav på, med øjeblikkelig virkning, at opsige en aftale, hvis det vises at kunden ikke kan overholde de almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
 • Aftalen mellem virksomheden og kunden kan på ingen måde videregives, sælges eller overdrages til tredjepart uden skriftlig accept fra virksomheden.
 • Flytning af domæne til anden udbyder, betyder ikke opsigelse af aftale/abonnement.
 • Hvis aftalen ophører med øjeblikkelig virkning, kan der ikke gøres krav på refundering af det resterende abonnement/aftale.

5. Trafik

 • Den af virksomhedens fastsat trafikgrænse skal som regel overholdes medmindre andet er aftalt. Ethvert merforbrug af trafik faktureres bagud til de gældende listepriser.
 • Virksomheden har ret til midlertidig at lukke hjemmesiden såfremt kundens eller dens produkter bruger sørger for unormalt uacceptabelt højt trafikforbrug, indtil en anden løsning er fundet. Kunden kan blive faktureret timeforbrug ved lukning af en eller flere produkter der er til årsag for den høje trafik.

6. Udvikling

 • Disse punkter gælder for alt det materiale som er udviklet af virksomheden, herunder design og udarbejdelse af tryksager, dokumenter, applikationer, hjemmesider, dokumentation eller andet materiale udviklet af virksomheden.
 • Rettighederne af det udviklede materiale tilhører under alle omstændigheder virksomheden, og må aldrig overtages, videregives, eller videresælges til tredjepart uden skriftlig tilladdelse fra virksomheden. Dette gælder uanset om der er tale om hele det udviklede materiale, eller dele af det.
 • Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle skader det udviklede materiale måtte medføre.
 • Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for eventelle rettigheder af det udleverede materiale kunden sendte til virksomheden i forbindelse med udvikling af materiale, såsom tekster, grafisk materiale eller anden materiale leveret af kunden.

7. Mangler

 • Kunden skal straks ved levering af virksomhedens produkt kontrollere varen, og foretage en undersøgelse af varen. Ved mangel skal kunden straks efter, tage kontakt til virksomheden.
 • Sker dette indenfor rimelig tid, vil virksomheden sørge for at løse problemet. Dog maks. 2 måneder fra levering af produktet.

8. Ansvar og kriminelle aktiviteter

 • Det er ikke tilladt at bruge virkomshedens services til afsendelse af vira eller uønsket post.
 • Det er forbudt at sende eller introducere vira eller anden ondsindet software til virksomhedens netværk eller system. Kunden skal gøre alt for at forhindre at vira eller ondsindet software kommer i virksomhedens netværk eller system.
 • Kunden skal bruge systemet på en forsvarlig måde, og gøre alt for at undgå at andre kunder ikke hindres ved kundens handlinger eller data.
 • Kunden skal sørge for at tredjemand ikke bryder ind i virksomhedens system eller netværk via kundens data eller handlinger. Det betyder at kunden skal være omhyggelig med adgangskoder, brugernavne, userid’s osv.
 • Det er forbudt at forsøge at logge på andre kunders systemer eller netværk, hvis kunden ikke har fået adgang eller rettigheder til dette.
 • Kunden er selv ansvarlig for at tage back-up af samtlige filer, databaser, elektronisk post og anden data, medmindre andet er aftalt.
 • Kunden er selv juridisk ansvarlig for data liggende på virksomhedens server.
 • Virksomheden vil aldrig udlevere data til tredjemand, medmindre kunden selv har ønsket dette, eller hvis offentlige instanser gør krav mod disse data.
 • Kunden må ikke opbevare data der er i strid med dansk lovgivning på virksomhedens servere. Pornografisk og erotisk indhold er ikke tilladt, samt enhver type arkiv i enhver størrelse.
 • Virksomheden er ikke ansvarlig for tab af data.

9. Fortrydelsesret

 • Kunden accepterer ved køb af et specialtilrettet som f.eks hosting, at kundens fortrydelsesret bortfalder. Jf. Forbrugeraftalelovens § 12
 • Der gives aldrig fortrydelsesret på domænenavne.

10. Force Majeure

 • Virksomheden er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder sabotage, krig, terror, indbrud, strømsvigt, strejke, lockout, boykot, blokade, hærværk, vandskade, brand, røgskade, eksplosion eller andre omstændigheder som ligger udenfor virksomhedens egenkontrol.

11. Lovvalg, værneting og slut

 • Aftalen mellem virksomheden og kunden er underlagt dansk ret. Uoverenstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Danmark.
 • Hvis en eller flere af disse bestemmelser i dette dokument ses som at være ugyldige eller ikke kan bringes i praktik, betyder det ikke hele dokumentet er ugyldigt.

PDF Download ovenstående betingelser som PDF-dokument.

Log på kundepanelet

Vores nyhedsbrev

© 2021 Exaweb ApS - CVR: 31937671 - Alle rettigheder forbeholdes - Priser inklusiv 25% moms